CURSUS VCA BASISVEILIGHEID

Wat is VCA (bedrijfs-)certificering?

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu).
De VCA checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt voor en door aannemers (opdrachtnemer, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten.

Voor wie is de VCA basiscursus?

De VCA basisveiligheid is bestemd voor medewerkers van bedrijven die werkzaam zijn in o.a. de metaal, Electro, transport, bouwbedrijven, (petro) chemische industrie, etc.
De VCA cursus basisveiligheid geeft de medewerker inzicht in het begrip veilig werken.
De VCA cursus laat medewerkers zien wat de achterliggende oorzaken zijn van ongevallen.

Wijka opleidingen v.o.f. werkt met ervaren docenten die alle onderwerpen van de cursus behandelen en onderbouwen met praktische voorbeelden van onveilige situaties op de werkvloer.

Verantwoordelijkheden, werken met gevaarlijke stoffen , werken op hoogte en persoonlijke beschermingsmiddelen zijn o.a. de onderwerpen die aan bod komen.

De cursus VCA basisveiligheid duurt vier dagdelen (twee dagen of vier avonden )
Aansluiten aan het vierde dagdeel van de cursus VCA basisveiligheid wordt het VCA examen afgenomen dit is een schriftelijk examen.
In de meeste gevallen wordt het VCA examen direct nagekeken zodat u gelijk een voorlopige uitslag heeft.

Als u het examen met goed gevolg heeft doorlopen dan ontvangt u het VCA certificaat en de legitimatiepas van het NIBHV ( Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening) dit Certificaat is tien jaar geldig.